stužková

4.A | Obchodná akadémia

Trenčín, 16. 11. 2018

Maturitný ples | SUŠ Trenčín

Trenčín, 27. 10. 2018

4.B | Gymázium DCA

Dubnica nad Váhom, 11.11.2017

Bohovia a bohyne 4.A | Gymnázium J.G.T.

Banská Bystrica, 9.-10.10.2017

5.HB | Hotelová akadémia

Trenčín, 2.12.2016

4.B | Gymnázium J.G.T.

Banská Bystrica, 19.12.2014

4.B | SOŠ obchodu a služieb

Púchov, 28.11.2014

4.D | Gymnázium Ľ.Š.

Trenčín, 28.11.2014

4.A | Gymnázium J.G.T.

Banská Bystrica, 23.11.2013