Trenčín, 6. 5. 2017

„Prežili sme si deň krásny, magický“

Tešenica ako má byť… od krásnych momentov odobierky, sobáša cez svadobný sprievod mestom až po skvelú výzdobu a atmosféru hostiny. Nadšené tancovanie so začepčením nevesty strieda párty a lá Dan(Ne)Konečný a zrazu ráno. To ráno keď sa prebúdzame bohatší o jeden krásny magický deň. Veľká vďaka našej rodine, známym a nadšeným kamarátom.