Trenčín, 21. 6. 2018

elegancia a štýl mladej módy z mesta módy

Jún 2009, prvé nádvorie Trenčianskeho hradu a amfiteáter plný priaznivcov módy, ktorí sa prišli pozrieť na prvý ročník módnej show Ódy módy 2009, ktorú pre širokú verejnosť pripravila Stredná umelecká škola v Trenčíne. Tá škola, ktorá sa 1. januára 2006 premenovala zo Strednej priemyselnej školy odevnej na Strednú umeleckú školu – dodnes sa hrdo hlási k svojej minulosti, siahajúcej do roku 1957.

Dnes píšeme 21.jún 2018, vy sedíte v amfiteátri Trenčianskeho hradu a držíte v rukách bulletin už 4.ročníka tejto skvelej módnej show a tešíte sa na nové kolekcie módnych návrhárov, ktorí sú absolventami tejto slávnej školy. Školy – v súčasnosti s najširšou škálou dvanástich študijných umeleckých odborov, rešpektujúcej aktuálne potreby trhu práce, zachovávajúc kreativitu, originalitu a jedinečnosť umocnenú individuálnym pedagogickým prístupom. Tak ako v minulosti – aj dnes sa vám predstavia úspešné lastovičky, ktoré kedysi opustili toto hniezdo a vracajú sa doň už ako priatelia a kolegovia.

Absolvent odboru Odevný dizajn na Strednej umeleckej škole v Trenčíne využíva výtvarné zručnosti pri navrhovaní modelov, pričom ťaží z poznania textilných materiálov a strihovo konštrukčného riešenia odevov. Pozná technickú a technologickú stránku zhotovovania odevov a má zručnosť na ich praktickú realizáciu. Absolvent sa môže uplatniť v oblasti odevnej tvorby pri navrhovaní a realizácií autorských modelov vo výtvarno- aranžérskych dielňach, odevných firmách, módnych a modelingových agentúrach. Okamihy boli aj pri poslednom podujatí ÓDY MÓDY 2015, viac na nasledujúcom odkaze.