Bratislava, 14.5.2016

„Zdravotná prehliadka je nutná!“

V bratislavskej Dunajplavbe 14. mája 2016 prebehlo druhé kolo novej grepplejskej ligy nazvanej NO – GI CUP. Tento koncept uviedla do praxe Slovenská asociácia grepplingu. Celá sú až pozostáva  z štyroch samostatných kôl, ktoré sa uskutočnia v rôznych častiach Slovenska. Je vytvorený bodovací systém kde každý zápasník bude dostáva  body pod¾a umiestnenia na jednotlivom kole. Zápasník, ktorý nazbiera za sezónu najviac bodov vo svojej váhovej a výkonnostnej kategórii bude po skončení štvrtého kola vyhlásený majstrom Slovenska. Druhé kolo tejto ligy privítalo viac ako 80 zápasníkov, zo Slovenska i susednej Českej republiky. Výborne zorganizované podujatie sa nieslo v bojovom a hlavne férovom duchu, počas celého dňa. Tešíme sa na ďalšie kolá tejto novej ligy.