Banská Bystrica, 29.5. – 4. 6. 2017

športové deti v európskom meste športu

Európska kampaň MOVE WEEK / TÝŽDEŇ V POHYBE, ktorá presadzuje výhody pravidelnej účasti v športe a pohybových aktivitách. Je najvýznamnejšou súčasťou celoročného programu NOW WE MOVE / HÝBME SA TERAZ, ktorého cieľom je zapojiť do roku 2020 do športu a pohybových aktivít viac ako 100 miliónov Európanov. Vyhlasovateľom a medzinárodným koordinátorom  je International Sport and Culture Association – Medzinárodná asociácia športu a kultúry, ktorej členom je aj Asociácia športu pre všetkých Slovenskej republiky na čele s predsedom Jánom Holkom.