Trenčín, 27. 10. 2018

druhý spoločný maturitný ples sa opäť vydaril

Stredná umelecká škola v Trenčíne usporiadala svoj druhý spoločný maturitný ples pre študentov školy. Ples sa uskutočnil v priestoroch EXPO center Trenčín a Okamihy boli pri tom.