Banská Bystrica – Strelníky – Šachtičky, 15. 7. 2017

„Per fisch ná sobota. Tešíme sa, že ste boli s nami…“

Naša svadba bola nakoniec veľkou rodinnou udalosťou s nepopierateľnou dávkou rozprávkového kúzla. Každý sme ju prežili po svojom, ale všetci naplno. Aby nám tie krásne momenty časom nevybledli, poslúži toto video. Keď budete mať chuť, nechajte sa znovu preniesť na trasu Banská Bystrica – Šajba – Šachtička a späť 🙂