Trenčín, 27. 5. 2018

pod hradom Matúša Čáka tancujú všetci

Festival tanca v Trenčíne pripravilo Centrum voľného času Trenčín a OZ Kolotoč. Od rána sa konali tanečné workshopy v KC Hviezda. Nasledovalo slnečné podujatie na Mierovom námestí, kde vystúpili Campana Batucada, Korzo, Goonies, Tance pre radosť, ZUŠ K. Pádivého, Džamál Junior, Ameerah, DFS Radosť, FS Trenčan, CVČ scénický tanec, CVČ tanečná príprava, Las Fresitas, Fresas, Campanillas a Ján Minárik.