Banská Štiavnica, 30. 9. – 2. 10. 2016

kultúra v exteriéroch historického mesta UNESCO

Trojdňový medzinárodný festival nových foriem kabaretného divadla a pouličného umenia v interiéroch a exteriéroch historického mesta zapísaného v UNESCO. Multižánrová prehliadka (divadlo, hudba, literatúra, pohyb a výtvarné umenie) zameraná na spojenie umeleckej tvorby a občianskych aktivít.