Trenčín, Vršatec, 18.10.2014

„dvesto balónových srdiečok nad Trenčínom“