Považská Bystrica – Bazanowice (PL), 5. – 15. 3. 2017

dizajn – výkon – kvalita

SEOYON E-HWA AUTOMOTIVE SLOVAKIA s.r.o je slovenská a SEOYON E-HWA AUTOMOTIVE POLAND Sp. z o.o. je poľská pobočka spoločnosti SEOYON E – Hwa Co. Ltd., Kórea. Bola založená v roku 2004. Na Slovensku pôsobí ako jeden z hlavných dodávateľov pre Kia Motors Slovakia, vyrába všetky interiérové plasty a textílie pre automobilový priemysel.