Banská Bystrica, 23.11.2013

„nikdy never študentovi“ triedna Helena